Gach seachtain, cuirfimid roinnt frásaí ar an idirlíon. Is féidir cleachtadh le do thuismitheoirí nó le do chairde. Beidh páistí ó rang 3 agus ó rang 4 le cloisteáil mar chabair duit.  Bíodh spraoi agat agus tú ag foghlaim na Gaeilge. Beatha teanga í a labhairt!

Every week, we will put some phrases on the website. You can practise with your parents or friends. To help you, you can listen to children from 3rd and 4th class say the phrases. Have fun while learning Irish. A language only lives as it is spoken!