An tseachtain seo, ghlac an scoil iomlán páirt i Seachtain na Gaeilge. D’imir muid an cluiche cis pheil nó peil trí Ghaeilge. Bhí frásaí breise againn daoibh an tseachtain seo agus go leor gníomhaíochtaí gaelacha mar Tráth na gCéist agus An Céilí Mór! Bhí an Nuacht agus seanfhocal ar an intercom gach lá. Thug Maeve teastas Gaeilgeoir na Seachtaine do pháiste amháin as gach rang ag an tionól ar an Aoine.

This week, the whole school took part in Seachtain na Gaeilge. We played games of basketball or football through Irish. We had extra phrases for you this week and lots of Irish activities such as a Quiz and The Big Céilí! The news and proverbs were on the intercom every day. Maeve gave a certificate for Irish of the Week to one child from each class at the assembly on Friday.